Disclaimer

Algemeen

PayrollCity (payollcity.nl) is een divisie van Salarisadvies Van Gaalen, waar in deze disclaimer gesproken wordt gesproken over Salarisadvies Van Gaalen en de website van Salarisadvies Van Gaalen heeft dit betrekking op al onze divisies en de bijbehorende websites.

Salarisadvies Van Gaalen verleent u hierbij toegang tot payrollcity.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Salarisadvies Van Gaalen en derden zijn aangeleverd. Salarisadvies Van Gaalen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op payrollcity.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Salarisadvies Van Gaalen.

Beperkte aansprakelijkheid

De op payrollcity.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Salarisadvies Van Gaalen.

In het bijzonder zijn alle prijzen op payrollcity.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Salarisadvies Van Gaalen. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Salarisadvies Van Gaalen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Contact

Heeft u nog vragen of opmerkingen over onze disclaimer? Neem contact met ons op via telefoonnummer 036-5372344 of via email info@payrollcity.nl.