Privacyverklaring

Algemeen

PayrollCity is een divisie van Salarisadvies Van Gaalen, waar in deze verklaring gesproken wordt gesproken over Salarisadvies Van Gaalen en de website van Salarisadvies Van Gaalen heeft dit betrekking op al onze divisies en de bijbehorende websites.

Bescherming van uw gegevens

De website die u nu bezoekt is beveiligd. De persoonsgegevens die u via deze website of per e-mail aan Salarisadvies Van Gaalen verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel, zoals het reageren op informatievragen. Salarisadvies Van Gaalen garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van deze website. Salarisadvies Van Gaalen is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere websites die via links aan Salarisadvies Van Gaalen gekoppeld zijn. Lees daarom de privacyverklaring van deze websites voordat u uw gegevens daar achterlaat.

Cookies

Door cookies te gebruiken zorgen we ervoor dat u bepaalde acties niet opnieuw hoeft uit te voeren. We herkennen de voorkeuren die u heeft opgegeven bij een eerder bezoek aan onze website. Zodoende bespaart u tijd en is de website prettiger in het gebruik. De cookies kunnen door derden worden gebruikt om de website te helpen analyseren. Met de informatie uit de cookies (zoals IP-adres en web activiteit) kan worden voorkomen dat u telkens dezelfde advertenties te zien krijgt. Ook kan hiermee klikfraude worden tegengegaan en worden er advertenties geselecteerd die relevanter voor u zijn.

U kunt de cookies verwijderen via de instellingen van uw browser. Zie voor meer informatie over in- en uitschakelen van cookies én het verwijderen hiervan in het Help-menu van uw internetbrowser.

Als u (bepaalde) cookies weigert, kan het zijn dat u niet of niet volledig gebruik kunt maken van de functionaliteiten van onze website.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Met ingang van 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van toepassing. Deze privacywetgeving geldt voor de gehele Europese Unie. De WPB (Wet bescherming persoonsgegevens) is met ingang van 25 mei 2018 niet meer van toepassing.

Wat betekent de AVG voor u?

In de praktijk verandert er voor u, als klant van Salarisadvies Van Gaalen, niets. Om te voldoen aan de eisen van de AVG moeten we echter wel enkele afspraken maken. In deze afspraken staat onder andere omschreven hoe we omgaan met privacy, beveiliging en de verwerking van persoonsgegevens.

Uw gegevens goed beveiligd

U bent, als klant van Salarisadvies Van Gaalen, verwerkingsverantwoordelijke. U gebruikt onze applicatie om (persoons-) gegevens te verwerken, en dat maakt ons de verwerker.

Wij verwerken uw gegevens via Nmbrs en wij vinden het heel belangrijk dat uw gegevens veilig zijn. Op de security-pagina van Nmbrs staat beschreven hoe zij ervoor zorgen dat uw en onze gegevens beschermd blijven en hoe het back-up management is geregeld. Voor de beveiliging van onze andere data zoals emaildata, Cloud opslag e.d. gebruiken wij altijd de nieuwste versie van virusbeveiliging en internet-security, dit geldt ook voor ons voor Back-up, Disaster Recovery en Storage management.

Daarnaast hebben al onze medewerkers de Gedragscode (inclusief geheimhoudingsplicht) van Salarisadvies Van Gaalen getekend.

Wat doen we met uw gegevens

In het kader van onze dienstverlening, legt Salarisadvies Van Gaalen o.a. de volgende gegevens vast voor het verwerken van salaris- en HR administraties:

 • Naam-, Adres- Woonplaatsgegevens
 • Burgerservicenummers en geboortedata
 • Contactgegevens (o.a. telefoonnummers en mailadressen)
 • Verlof- en verzuimgegevens
 • Financiële gegevens / Salarisgegevens
 • Belonings-, uitkerings- en/of pensioengegevens
 • Beroepsgegevens / Dienstverbanden
 • Opleidingsgegevens
 • Familiesamenstelling
 • Functioneringsgegevens
 • Bankrekeningnummers
 • In-, door- en uitstroommutaties

Salarisadvies Van Gaalen gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst.

Geautomatiseerde besluitvorming

Salarisadvies Van Gaalen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Salarisadvies Van Gaalen) tussen zit.

Openbaar maken

Salarisadvies Van Gaalen zal uw gegevens nooit uit zichzelf openbaar maken. Let op: in sommige gevallen zijn we door de overheid echter verplicht om gegevens naar buiten te brengen. Wij zullen uw gegevens nooit verkopen of op een andere manier verstrekken aan derden.

Gegevens wijzigen

U heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact met ons op.

Wijzigingen in privacyverklaring

Salarisadvies Van Gaalen houdt het recht om de privacy verklaring te wijzigen. Raadpleeg deze verklaring daarom regelmatig, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

Heeft u nog vragen of opmerkingen over ons privacy beleid? Neem contact met ons op via telefoonnummer 036-5372344 of via email info@payrollcity.nl.